วันที่ 19 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนายสิบตำรวจ ในการสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พบเจ้าหน้าที่คุมสอบปฏิบัติหน้าที่ครบทุกนาย รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ณ บก.ฝรก. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม