วันที่ 19 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

เข้าพบ และหารือกับคุณชาลี ลิ้ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (จัดจำหน่ายรองเท้า ภายใต้ ยี่ห้อ BAOJI)
ซึ่งสนับสนุนการออกกำลังกายตามโครงการ"สุขภาพดีได้ ด้วยตัวเรา" โดยสนับสนุนรองเท้ากีฬาจำนวน 100 คู่ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก.

ณ บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จว.นครปฐม