วันที่ 19 พ.ย.2564 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
รับมอบ "กล่องห่วงใย สู้ภัยโควิด" กล่องบรรจุยา และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ จากผู้แทน บจก.เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง
เพื่อนำไปมอบให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด และครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ปลอดภัยจากโควิด - 19

ณ บก.ฝรก. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม