วันที่ 15 พ.ย.2564เวลา 11.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
มอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ทั้ง 3 กองร้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงการสอบ

ณ บก.ฝรก. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม