วันนี้ที่ 5 พ.ย.2564 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

เป็นประธานการประชุมบริหาร บก.ฝรก. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ บก.ฝรก.
พร้อมทั้งประดับยศแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม