วันที่ 4 พ.ย.2564 เวลา 11.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.(1)
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.(3)
พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ พ.ต.ท.อิศราวุธ อ่อนน้อม รอง ผกก.ตท. ปฏิบัติหน้าที่ สง.ผบช.รร.นรต.

เตรียมความพร้อมการทำ MOU ด้านการฝึก นสต. ร่วมกับ รร.นรต. ตามนโยบายท่าน ผบช.ศ.

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม