วันที่ 3 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทำร้ายร่างกาย สิ่งเสพติด และการล่วงละเมิดทางเพศ”
แก่นักเรียน รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จว.นครปฐม