วันนี้ 3 พ.ย.2564 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. ตรวจเยี่ยมสนามยิงปืน บก.ฝรก.

เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสนามยิงปืน ให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย สำหรับใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก.

ณ สนามยิงปืน บก.ฝรก.