วันที่ 2 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยมโครงการบริจาคโลหิตของข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื่องจากในปัจจุบันสภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก ผบก.ฝรก.
จึงมีความห่วงใยและเร่งประสานงานหน่วยบริจาคโลหิตเพื่อให้เข้ามารับการบริจาคโลหิตจากข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม