วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.40 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. รับมอบหมวกกันน็อคจาก คุณวรพจน์ กุลวราพร ประธานกรรมการ บริษัท ย่งเซ่งฮงอุตสาหกรรม จำกัด

เพื่อใช้สำหรับการฝึกหัดขับขี่รถจักรยานยนต์ ของ นสต. และแจกให้ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.
สวมใส่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการเคารพกฎจราจร

ณ บริษัท ย่งเซ่งฮงอุตสาหกรรม จำกัด