วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.  มอบนโยบายและข้อปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น 12

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บก.ฝรก.