วันที่ 21 ต.ค.2564 เวลา 09.20 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยม นสต. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 3 (แอสตราเซเนกา)

ณ มหามกุฏราชวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม