วันที่ 20 ต.ค.2564 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.(3)

ตรวจเยี่ยม นสต. ประจำปี 2564 ที่กลับเข้ามารับการฝึกอบรม ณ บก.ฝรก.

และกำชับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมี พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.(1)

พ.ต.อ อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.(3)

พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์ ผกก.ฝอ. บก.ฝรก.

ร่วมให้การต้อนรับ