วันที่ 20 ต.ค.2564 เวลา 9.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.(1)

พ.ต.อ อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.(3)

พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์ ผกก.ฝอ. บก.ฝรก.

เข้าตรวจทดสอบสภาพยานพาหนะของทางราชการ เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ของ บก.ฝรก.บริเวณลานฝึก

บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม