วันที่ 19 ต.ค.2564 เวลา 14.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

บรรยายพิเศษให้แก่หลักสูตร นสต. ประจำปี 2564 ที่กลับเข้ามารับการฝึกอบรม

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บก.ฝรก.