วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ได้ร่วมต้อนรับ คณะ กต.ตร. จังหวัดนครปฐม ผู้ให้การสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาห้องรับรอง ห้องสุขา กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม