วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์  คล้ายคลึง บรรยายหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 107

ณ ห้อง 301 อาคาร บก.ฝรก.