วันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 10.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.ร่วมกับ น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี  นายอำเภอพุทธมณฑล

ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3

และร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มารับการฉีดวัคซีนฯ

ณ มหามกุฎราชวิทยาลัย