วันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 08.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.พร้อมข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ  บริเวณโถงด้านหน้า อาคาร บก.ฝรก.