วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. เข้าพบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม เพื่อหารือแก้ไขปัญหาทางเข้า-ออก บก.ฝรก.

โดยทำป้ายบอกทาง ตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และตีเส้นจราจรภายใน บก.ฝรก.