วันที่ 8 ต.ค.64 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ประชุมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บก.ฝรก.