พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม

รับมอบธงประจำหน่วย บก.ฝรก. และลงนามรับ-ส่งงานในหน้าที่ ผบก.ฝรก.

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ บก.ฝรก.