พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.

พร้อมด้วย

พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป.

พล.ต.ต.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ศ.

และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ได้เดินทางมาตรวจเชิงประจักษ์

 

ณ บก.ฝรก. จว.นครปฐม

วันที่ 16 กันยายน 2564 ณ บก.ฝรก.