พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปี ขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก กดต.(อก.) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ บก.ฝรก.