พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก.เป็นประธานในพิธีรับมอบธงและหมวกสีประจำกองร้อยนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ ลานฝึก กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง