พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.