พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.