พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก.
เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๓๐ น ณ โถงอาคารเรียนรวม บก.ฝรก.