พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.
ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ซึ่งเป็นมาตรการคัดกรองที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.