พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ.
เป้นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.