พล.ต.ต. ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๓๐ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.