วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป

ลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีณ

บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม บก.ฝรก.