วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร สืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒ 

มอบประกาศนียบัตร และให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้อง ๔๐๓ อาคารเรียนรวม กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง