วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.ต.ท.ไกรบุญ  ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. ตรวจสอขความพร้อมการฝึก

หลักสูตรปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง