พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.