พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.