พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม

หลักสูตร สืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.