วันที่ 21 ต.ค.2564 เวลา 09.20 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยม นสต. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 3 (แอสตราเซเนกา)

ณ มหามกุฏราชวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 20 ต.ค.2564 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.(3)

ตรวจเยี่ยม นสต. ประจำปี 2564 ที่กลับเข้ามารับการฝึกอบรม ณ บก.ฝรก.

และกำชับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมี พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.(1)

พ.ต.อ อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.(3)

พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์ ผกก.ฝอ. บก.ฝรก.

ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 20 ต.ค.2564 เวลา 9.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.(1)

พ.ต.อ อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.(3)

พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์ ผกก.ฝอ. บก.ฝรก.

เข้าตรวจทดสอบสภาพยานพาหนะของทางราชการ เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ของ บก.ฝรก.บริเวณลานฝึก

บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม