วันที่ 15 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.ฝรก. มอบหมายให้ พ.ต.อ.สิริชัย  มาสิลีรังสี รอง ผบก.ฝรก.
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 112 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้อง 403 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 15 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.ฝรก. มอบหมายให้ พ.ต.อ.สิริชัย  มาสิลีรังสี รอง ผบก.ฝรก.
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้อง 403 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 1 ก.ย. 66 เวลา 10.30 น.
พล.ต.ท.ณฐพล แสวงกิจ  ผบช.ศ. มอบหมายให้ พล.ต.ต.กฤษกร  พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1)

เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 111 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยมี พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร  ผบก.ฝรก., พ.ต.อ.สิริชัย มาสิลีรังสี  รอง ผบก.ฝรก.(1), พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน  รอง ผบก.ฝรก.(2)

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก. ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 403 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม