วันที่ 3 มี.ค.66 เวลา 09.00 น.


พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.

ได้รับมอบหมายจาก ผบช.ศ.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต. รุ่นที่ 12) ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 10.30 น.

พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.ฝรก.,พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก.
ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
ในการตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก.

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น.
พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 2) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรที่รับผิดชอบ
ความพร้อมของสถานฝึกอบรม บุคลากร อุปกรณ์การฝึก เครื่องช่วยฝึก ห้องเรียน​ Smart​ Classroom
และการฝึกใช้อาวุธปืน รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบการควบคุม จัดเก็บ เบิกจ่าย และบำรุงรักษาอาวุธปืนของทางราชการของ บก.ฝรก.

โดยมี พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.ฝรก. ,
พ.ต.อ.สิริชัย มาสิลีรังสี รอง ผบก.ฝรก. , พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.
พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก. รอรับการตรวจเยี่ยม

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม