ที่ตั้งกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

      เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๕ ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

การเดินทางมายังกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง

      ๑.เส้นทางถนนสายเพชรเกษม เลี้ยวเข้าแยกถนนพุทธมณฑล สาย ๔

      ๑.๑ การเดินทางโดยรถประจําทาง รถประจําทาง
สาย ๘๔ ก (คลองสาน - ม.มหิดล) ลงหน้า ม.มหิดล แล้วโดยสารมอเตอร์ไซค์รับ จ้างหรือรถเมล์เล็กต่อมายังกองบังคับการ
ฝึกอบรมตํารวจกลาง

      ๑.๒ขึ้นรถสองแถวจากปากทางถนนพุทธมณฑลสาย 4 เดินทางมาได้

      ๒.เส้นทางถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี เข้าได้ ๓ ทาง คือ

      ๒.๑ จากสีแยกสะพานกรุงธนฯ ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี

      ๒.๒ จากสีแยกสะพานพระปิ่นเกล้า ตรงมาตามถนนสายป็นเกล้า - นครชัยศรี

      ๒.๓ จากปากทางบางขุนนนท์ เข้ามาทางตลิ่งชันแล้วเลี้ยวซ้ายมาบรรจบกับถนนป็นเกล้า-นครชัยศรี

      การเดินทางโดยรถประจําทาง - สาย ๑๒๔ (สนามหลวง - ศาลายา) ลงหน้าอำเภอพุทธมณฑล แล้วโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือรถเมล์เล็กต่อมายังกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง - สาย ๑๒๕ (สถานีรถไฟสามเสน - ศาลายา) ลงหน้าอำเภอพุทธมณฑล แล้วโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือรถเมล์เล็กต่อมายังกอง บังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง - รถประจําทางปรับอากาศ สาย ปอ ๕๑๕ (อนุสาวรีย์ชัยฯ - ศาลายา) ลงหน้าอำเภอพุทธมณฑล แล้วโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 

 

เบอร์โทรศัพท์ : ๐-๒๔๓๑-๓๗๔๓-๔ ต่อ ๑๒๔

โทรสาร : ๐-๒๔๓๑-๓๒๐๕