กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ จัดโครงการมอบไออุ่น สู้ภัยหนาว ให้กับโรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตร กดต. รุ่น ๗