วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก. 

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม

และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕ และหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐

ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก.

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.ต.ต.สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่นที่ ๗ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม