วัน พุธ ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๒  พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก. 

ร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก มูลนิธิ Hanns Seidel ประเทศไทย

ที่มาเยี่ยมชมการฝึกของนักเรียนนายสิบตำรวจ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

 

  1. ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีท...
พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีท...

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.รุ่นที่ ๑๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีท...
พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีท...

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก.เป็นประธานในพิธีรับมอบธงและหมวกสีประจำกองร้อยนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ ลานฝึก กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีท...
พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีท...

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  

อ่านต่อ... >

พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรีย...
พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรีย...

พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บังคับการประจำ ตร.รักษาราชการแทน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก.ประจำ ตร.รรท.ผบก.ศยก.ปฏิบัติหน้าที่ ผบก.ฝรก.) ลงนามในเอกสารส่งมอบหน้าที่และตำแหน่งผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก.ฝรก.) ก่อนส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้   พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผู้บังคับการกองอำนวยการภาค ๗ (ผบก.อก.ภ.๗) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ปรัมพิธี กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพร...
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพร...

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  

อ่านต่อ... >

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิ...
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิ...

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีลงนามถวายพระพรชั...
พิธีลงนามถวายพระพรชั...

พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๓๐ น ณ โถงอาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก...
ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก...

พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ซึ่งเป็นมาตรการคัดกรองที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ. เป้นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

พล.ต.ต.ไพฑูลย์ มณีอินทร์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   (หลักสูตร กอป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๓๐๓ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมโค...
พิธีเปิดการฝึกอบรมโค...

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

วันทำสัญญาและมอบตัวน...
วันทำสัญญาและมอบตัวน...

พล.ต.ต.ไพฑูลย์ มณีอินทร์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. กล่าวให้โอวาทในวันทำสัญญาและมอบตัวนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.รุ่นที่๑๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓     วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.รุ่นที่๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

รับมอบนโยบาย รอง ผบช.ศ...
รับมอบนโยบาย รอง ผบช.ศ...

รับมอบนโยบายจาก รอง ผบช.ศ.

อ่านต่อ... >

พิธีรับ - มอบหน้าที่ แ...
พิธีรับ - มอบหน้าที่ แ...

พิธิรับ - มอบหน้าที่ และมอบธงประจำหน่วย บก.ฝรก. วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีสวนสนามอำลาสถาบั...
พิธีสวนสนามอำลาสถาบั...

พล.ต.ท. อภิรัต  นิยมการ ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานพิธีสวนสนามอำลาสถาบัน พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร หลักสูตรป้องกันปราบปราม หลักสูตรสืบสวน และหลักสูตรงานธุรการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีจุดเทียนถวายพระพ...
พิธีจุดเทียนถวายพระพ...

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ  ณ หน้าอาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธ...
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธ...

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร สืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒  มอบประกาศนียบัตร และให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้อง ๔๐๓ อาคารเรียนรวม กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

เตรียมความพร้อมการฝึ...
เตรียมความพร้อมการฝึ...

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.ต.ท.ไกรบุญ  ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. ตรวจสอขความพร้อมการฝึก หลักสูตรปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

โครงการฝึกอบรมเพื่อเ...
โครงการฝึกอบรมเพื่อเ...

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ โดยมี พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ., พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก. และข้าราชการตำรวจสังกัด บก.ฝรก. ร่วมต้อนรับ 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดหลักสูตร กอป. ป...
พิธีปิดหลักสูตร กอป. ป...

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร ตำแหน่ง รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา ให้กำลังใจและแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้องเรียน ๕๐๑ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก.  ร่วมทดสอบร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ  และข้าราชการในสังกัด บก.ฝรก. ร่วมทดสอบฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานฝึก บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

ตรวจราชการประจำปีงบป...
ตรวจราชการประจำปีงบป...

ผุ้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ต้อนรับคณะตรวจราชชการประจำปี ๒๕๖๒ ของกองบัญชาการศึกษา เดินทางมาราชการเพื่อตรวจราชการ ณ บก.ฝรก. (ศาลายา) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.พ.๒๕๖๒ และ ๑ มี.ค.๒๕๖๒  และ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ.๖๒

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม หล...
พิธีปิดการฝึกอบรม หล...

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) รุ่นที่ ๘  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปีขี้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็น ชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.)  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๖ และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุ่ง รุ่นที่ ๓๘  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

  พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักชัยยะขึ้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๓  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน ๑๒๑ คน

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อนุศักดิ์  โกมลศาสตร์ รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ศ.  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๑ นาย 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตรชัยย...
พิธีเปิดหลักสูตรชัยย...

 พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๓๐๓ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕ และหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีปิดหลักสูตร กดต. ร...
พิธีปิดหลักสูตร กดต. ร...

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.ต.ต.สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่นที่ ๗ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์  ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและพิธีสวนสนามอำลาสถาบันของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตรสารว...
พิธีเปิดหลักสูตรสารว...

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร กดต....
พิธีเปิดหลักสูตร กดต....

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึง ยศ ร.ต.อ. (กดต.) รุ่นที่ ๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร
พิธีเปิดหลักสูตร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ ๒๐ ,หลักสูตร การสืบสวน รุ่นที่ ๒๑ หลักสูตร การจราจร รุ่นที่ ๑๘ และหลักสูตร ธุรการและกำลังพล รุ่นที่ ๒๐  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕ และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ ๑๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

     วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕ และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีส่งมอบตำแหน่ง
พิธีส่งมอบตำแหน่ง

        วันที่ ๒ ตุลาคม ๑๕๖๐ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง ผบก.ฝรก. ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผบก.ฝรก. ให้ พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

  1. กิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นสต.รุ่นที่ ๑๑ ทำการฝึ...
นสต.รุ่นที่ ๑๑ ทำการฝึ...

นสต.รุ่นที่ ๑๑ ทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ โดยฝึกทบทวนท่า ติดดาบ ปลดดาบ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  ณ ลานฝึก บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

นสต.รุ่นที่ ๑๑ กองร้อย...
นสต.รุ่นที่ ๑๑ กองร้อย...

นสต.รุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑-๓ ได้ทำการฝึกปรับพื้นฐาน ก่อนทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานฝึก บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจร...
นักเรียนนายสิบตำรวจร...

  นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ (งบประมาณปี ๒๕๖๓) เดินทางไป “กิจกรรมเสริมหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์” ศาสนาพุทธ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐมศาสนาคริสต์ ณ วัดคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรีศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดมัมบะอิ่มคณอยร๊อต มัสยิดบ้านโป่ง และมัสยิดโพธารามวันที่ ๓,๔ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ... >

นสต.รุ่นที่ ๑๑ (งบประม...
นสต.รุ่นที่ ๑๑ (งบประม...

  นสต.รุ่นที่๑๑ (งบประมาณ๒๕๖๓) ฝึกภาคบูรณาการ ๘ รายวิชา วันที่ ๑๗ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจร...
นักเรียนนายสิบตำรวจร...

  นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กทม. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจร...
นักเรียนนายสิบตำรวจร...

  นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๐ ดำเนินกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ๓ ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

อ่านต่อ... >

การแข่งขันกีฬาเชื่อม...
การแข่งขันกีฬาเชื่อม...

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น.  พ.ต.อ.วิศิษฐ  ชำนาญไพร รอง ผบก.ฝรก. เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นครบาล ๘๙ ณ ลานฝึก กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

ร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเ...
ร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเ...

วันพุธที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๒ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ เข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ซึ่งวัดใหม๋ผดุงเขตร่วมกับนายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ได้กำหนดจัดโครงการขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๕ พ.ค.๒๕๖๒ 

อ่านต่อ... >

กิจกรรมเฉลิมพระเกียร...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียร...

วันอังคาร ที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๒ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๙ บก.ฝรก. จำนวน ๑๐๐ นาย ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ คลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย...
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย...

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้ารับการฝึกอาบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทดสอบร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ณ บริเวณลานฝึกกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

การบูรณาการองค์ความร...
การบูรณาการองค์ความร...

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะอาจารย์ ครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ร่วมปฏิบัติการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานตำรวจ ในสถานีการฝึกต่างๆ 

อ่านต่อ... >

กิจกรรมแนะนำสถานที่ ...
กิจกรรมแนะนำสถานที่ ...

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะครูฝึกฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก. และหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมแนะนำสถานที่ ณ บริเวณกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพัน...
กีฬาเชื่อมความสัมพัน...

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗  ร่วมแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพัน...
กีฬาเชื่อมความสัมพัน...

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ หลักสูตร กดต. รุ่นที่ ๘ ร่วมแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

อ่านต่อ... >

กีฬาสี เชื่อมความสาม...
กีฬาสี เชื่อมความสาม...

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๙  ร่วมแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

อ่านต่อ... >

พิธีไหว้ครู ประจำปีง...
พิธีไหว้ครู ประจำปีง...

พิธีไหว้ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

รายงานตัวเข้ารับการฝ...
รายงานตัวเข้ารับการฝ...

รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมและทำสัญญาค้ำประกันนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพัน...
กีฬาเชื่อมความสัมพัน...

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑
กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑

กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

โครงการมอบไออุ่นสู้ภ...
โครงการมอบไออุ่นสู้ภ...

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ จัดโครงการมอบไออุ่น สู้ภัยหนาว ให้กับโรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตร กดต. รุ่น ๗

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพัน...
กีฬาเชื่อมความสัมพัน...

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗ และหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

กีฬาสี
กีฬาสี "นสต.๘๘ เกมส์"

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "นสต.๘๘ เกมส์"

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจร...
นักเรียนนายสิบตำรวจร...

     โครงการจิตอาสา นสต. สัมผัสชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ... >

ชมนิทรรศการพระเมรุมา...
ชมนิทรรศการพระเมรุมา...

     ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ  ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ... >

กิจกรรมบูรณาการ หลัก...
กิจกรรมบูรณาการ หลัก...

     กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ... >

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัคร
  3. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
next
prev