วัน พุธ ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๒  พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก. 

ร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก มูลนิธิ Hanns Seidel ประเทศไทย

ที่มาเยี่ยมชมการฝึกของนักเรียนนายสิบตำรวจ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

 

  1. ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรีย...
พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรีย...

พล. ต. ศักดิ์โรงพยาบาลพานิชผบก. ประจำตร. รฐ. ผบก. ศยก. ทำความสะอาดผบ. ฝางรก. เป็นเพลงสรรเสริญพระพรชัยมงคลและฝึกซ้อมสวดมนต์ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดสิริกิหน่วยสืบราชันย์ราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเจริญแช่มชื่น ๘ ค่ำเดือนเมษายนปี 3 วันที่ ๑๑๑๐๓ณ ห้องประชุมชั้นใหญ่ ๒ อาคารเรียนรวมบก.

อ่านต่อ... >

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพร...
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพร...

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  

อ่านต่อ... >

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิ...
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิ...

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีลงนามถวายพระพรชั...
พิธีลงนามถวายพระพรชั...

พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๓๐ น ณ โถงอาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก...
ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก...

พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ซึ่งเป็นมาตรการคัดกรองที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ. เป้นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

พล.ต.ต.ไพฑูลย์ มณีอินทร์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   (หลักสูตร กอป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๓๐๓ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมโค...
พิธีเปิดการฝึกอบรมโค...

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

วันทำสัญญาและมอบตัวน...
วันทำสัญญาและมอบตัวน...

พล.ต.ต.ไพฑูลย์ มณีอินทร์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. กล่าวให้โอวาทในวันทำสัญญาและมอบตัวนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.รุ่นที่๑๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓     วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.รุ่นที่๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

รับมอบนโยบาย รอง ผบช.ศ...
รับมอบนโยบาย รอง ผบช.ศ...

รับมอบนโยบายจาก รอง ผบช.ศ.

อ่านต่อ... >

พิธีรับ - มอบหน้าที่ แ...
พิธีรับ - มอบหน้าที่ แ...

พิธิรับ - มอบหน้าที่ และมอบธงประจำหน่วย บก.ฝรก. วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีสวนสนามอำลาสถาบั...
พิธีสวนสนามอำลาสถาบั...

พล.ต.ท. อภิรัต  นิยมการ ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานพิธีสวนสนามอำลาสถาบัน พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร หลักสูตรป้องกันปราบปราม หลักสูตรสืบสวน และหลักสูตรงานธุรการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีจุดเทียนถวายพระพ...
พิธีจุดเทียนถวายพระพ...

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ  ณ หน้าอาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธ...
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธ...

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร สืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒  มอบประกาศนียบัตร และให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้อง ๔๐๓ อาคารเรียนรวม กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

เตรียมความพร้อมการฝึ...
เตรียมความพร้อมการฝึ...

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.ต.ท.ไกรบุญ  ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. ตรวจสอขความพร้อมการฝึก หลักสูตรปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

โครงการฝึกอบรมเพื่อเ...
โครงการฝึกอบรมเพื่อเ...

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ โดยมี พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ., พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก. และข้าราชการตำรวจสังกัด บก.ฝรก. ร่วมต้อนรับ 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดหลักสูตร กอป. ป...
พิธีปิดหลักสูตร กอป. ป...

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร ตำแหน่ง รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา ให้กำลังใจและแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้องเรียน ๕๐๑ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก.  ร่วมทดสอบร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ  และข้าราชการในสังกัด บก.ฝรก. ร่วมทดสอบฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานฝึก บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

ตรวจราชการประจำปีงบป...
ตรวจราชการประจำปีงบป...

ผุ้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ต้อนรับคณะตรวจราชชการประจำปี ๒๕๖๒ ของกองบัญชาการศึกษา เดินทางมาราชการเพื่อตรวจราชการ ณ บก.ฝรก. (ศาลายา) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.พ.๒๕๖๒ และ ๑ มี.ค.๒๕๖๒  และ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ.๖๒

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม หล...
พิธีปิดการฝึกอบรม หล...

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) รุ่นที่ ๘  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปีขี้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็น ชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.)  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๖ และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุ่ง รุ่นที่ ๓๘  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

  พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักชัยยะขึ้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๓  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน ๑๒๑ คน

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อนุศักดิ์  โกมลศาสตร์ รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ศ.  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๑ นาย 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตรชัยย...
พิธีเปิดหลักสูตรชัยย...

 พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๓๐๓ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก. 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕ และหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีปิดหลักสูตร กดต. ร...
พิธีปิดหลักสูตร กดต. ร...

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.ต.ต.สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่นที่ ๗ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...
พิธีปิดการฝึกอบรมหลั...

พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์  ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและพิธีสวนสนามอำลาสถาบันของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตรสารว...
พิธีเปิดหลักสูตรสารว...

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร กดต....
พิธีเปิดหลักสูตร กดต....

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึง ยศ ร.ต.อ. (กดต.) รุ่นที่ ๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร
พิธีเปิดหลักสูตร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ ๒๐ ,หลักสูตร การสืบสวน รุ่นที่ ๒๑ หลักสูตร การจราจร รุ่นที่ ๑๘ และหลักสูตร ธุรการและกำลังพล รุ่นที่ ๒๐  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕ และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ ๑๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...
พิธีเปิดการฝึกอบรม ห...

     วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕ และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

พิธีส่งมอบตำแหน่ง
พิธีส่งมอบตำแหน่ง

        วันที่ ๒ ตุลาคม ๑๕๖๐ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง ผบก.ฝรก. ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผบก.ฝรก. ให้ พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

  1. กิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นักเรียนนายสิบตำรวจร...
นักเรียนนายสิบตำรวจร...

  นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กทม. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจร...
นักเรียนนายสิบตำรวจร...

  นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๐ ดำเนินกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ๓ ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

อ่านต่อ... >

การแข่งขันกีฬาเชื่อม...
การแข่งขันกีฬาเชื่อม...

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น.  พ.ต.อ.วิศิษฐ  ชำนาญไพร รอง ผบก.ฝรก. เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นครบาล ๘๙ ณ ลานฝึก กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

ร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเ...
ร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเ...

วันพุธที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๒ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ เข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ซึ่งวัดใหม๋ผดุงเขตร่วมกับนายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ได้กำหนดจัดโครงการขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๕ พ.ค.๒๕๖๒ 

อ่านต่อ... >

กิจกรรมเฉลิมพระเกียร...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียร...

วันอังคาร ที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๒ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๙ บก.ฝรก. จำนวน ๑๐๐ นาย ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ คลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย...
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย...

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้ารับการฝึกอาบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทดสอบร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ณ บริเวณลานฝึกกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

การบูรณาการองค์ความร...
การบูรณาการองค์ความร...

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะอาจารย์ ครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ร่วมปฏิบัติการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานตำรวจ ในสถานีการฝึกต่างๆ 

อ่านต่อ... >

กิจกรรมแนะนำสถานที่ ...
กิจกรรมแนะนำสถานที่ ...

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะครูฝึกฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก. และหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมแนะนำสถานที่ ณ บริเวณกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพัน...
กีฬาเชื่อมความสัมพัน...

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗  ร่วมแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพัน...
กีฬาเชื่อมความสัมพัน...

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ หลักสูตร กดต. รุ่นที่ ๘ ร่วมแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

อ่านต่อ... >

กีฬาสี เชื่อมความสาม...
กีฬาสี เชื่อมความสาม...

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๙  ร่วมแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

อ่านต่อ... >

พิธีไหว้ครู ประจำปีง...
พิธีไหว้ครู ประจำปีง...

พิธีไหว้ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

รายงานตัวเข้ารับการฝ...
รายงานตัวเข้ารับการฝ...

รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมและทำสัญญาค้ำประกันนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพัน...
กีฬาเชื่อมความสัมพัน...

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑
กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑

กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

โครงการมอบไออุ่นสู้ภ...
โครงการมอบไออุ่นสู้ภ...

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ จัดโครงการมอบไออุ่น สู้ภัยหนาว ให้กับโรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตร กดต. รุ่น ๗

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพัน...
กีฬาเชื่อมความสัมพัน...

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗ และหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

กีฬาสี
กีฬาสี "นสต.๘๘ เกมส์"

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "นสต.๘๘ เกมส์"

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจร...
นักเรียนนายสิบตำรวจร...

     โครงการจิตอาสา นสต. สัมผัสชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ... >

ชมนิทรรศการพระเมรุมา...
ชมนิทรรศการพระเมรุมา...

     ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ  ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ... >

กิจกรรมบูรณาการ หลัก...
กิจกรรมบูรณาการ หลัก...

     กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ... >

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัคร
  3. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
next
prev