เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก. และนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๙

ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธมณฑล  และเวียนเทียนที่วัดสาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

  1. ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(อก.) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(อก.) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทว...

อ่านต่อ... >

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีรับมอบธงและหมวกสีประจำกองร้อย นสต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีรับมอบธงและหมวกสีประจำกองร้อย นสต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก.เป็นประธานในพิธีรับมอบธงและหมวกสีประจำกองร้อยนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำป...

อ่านต่อ... >

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำร...

อ่านต่อ... >

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ

พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและถ...

อ่านต่อ... >

ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ซึ่งเป็นมาตรการคัดกรองที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ซึ่งเป็นมาตรการคัดกรองที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากโรงพยาบาลเ...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๓๐
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๓๐

พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ. เป้นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หลักสูตร กอป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หลักสูตร กอป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

พล.ต.ต.ไพฑูลย์ มณีอินทร์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจแ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพใ...

อ่านต่อ... >

วันทำสัญญาและมอบตัวนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.รุ่นที่๑๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันทำสัญญาและมอบตัวนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.รุ่นที่๑๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

พล.ต.ต.ไพฑูลย์ มณีอินทร์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. กล่าวให้โอวาทในวันทำสัญญาและมอบตัวนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนั...

อ่านต่อ... >

รับมอบนโยบาย รอง ผบช.ศ.
รับมอบนโยบาย รอง ผบช.ศ.

รับมอบนโยบายจาก รอง ผบช.ศ.

อ่านต่อ... >

พิธีรับ - มอบหน้าที่ และธงประจำหน่วย บก.ฝรก.
พิธีรับ - มอบหน้าที่ และธงประจำหน่วย บก.ฝรก.

พิธิรับ - มอบหน้าที่ และมอบธงประจำหน่วย บก.ฝรก. วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ บก.ฝรก. ...

อ่านต่อ... >

พิธีสวนสนามอำลาสถาบัน พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
พิธีสวนสนามอำลาสถาบัน พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

พล.ต.ท. อภิรัต  นิยมการ ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานพิธีสวนสนามอำลาสถาบัน พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร หลักสูตรป้องกันปราบ...

อ่านต่อ... >

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม...

อ่านต่อ... >

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวา...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลัก...

อ่านต่อ... >

เตรียมความพร้อมการฝึกหลักสูตรปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในพระองค์
เตรียมความพร้อมการฝึกหลักสูตรปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในพระองค์

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.ต.ท.ไกรบุญ  ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. ตรวจสอขความพร้อมการฝึก หลักสูตรปรับพื้นฐานข้...

อ่านต่อ... >

โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบร...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดหลักสูตร กอป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
พิธีปิดหลักสูตร กอป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร ตำแหน่ง รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำร...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูต...

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก.  ร่วมทดสอบร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ  และ...

อ่านต่อ... >

ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผุ้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ต้อนรับคณะตรวจราชชการประจำปี ๒๕๖๒ ของกองบัญชาการศึกษา เดินทางมา...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐ ในวันจันท...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ประจำปีงบประม...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒ ประ...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กดต. รุ่นที่ ๘
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กดต. รุ่นที่ ๘

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรว...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗

พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ประจำปีง...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๓
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๓

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสารว...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กดต.
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กดต.

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การอบรมข้าราชกา...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๖ และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๘
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๖ และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๘

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงิน...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน

  พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักชัยยะขึ้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประ...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อนุศักดิ์  โกมลศาสตร์ รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ศ.  เป็นประธานใน...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปี...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีเปิดหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีง...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หล...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่น ๗
พิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่น ๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.ต.ต.สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่นที่ ๗ และมอบป...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์  ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและพิธีสวนสนามอำลาสถา...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕
พิธีเปิดหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕ ในวันที่ ๒๙ มกร...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร กดต.รุ่น ๗
พิธีเปิดหลักสูตร กดต.รุ่น ๗

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร
พิธีเปิดหลักสูตร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการ...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 100
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 100

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิด...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน

  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงินงบประมาณ ฯ
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงินงบประมาณ ฯ

     วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิ...

อ่านต่อ... >

พิธีส่งมอบตำแหน่ง
พิธีส่งมอบตำแหน่ง

        วันที่ ๒ ตุลาคม ๑๕๖๐ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง ผบก.ฝรก. ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผบก.ฝรก. ให้ พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ ...

อ่านต่อ... >

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
ภัยออนไลน์ เมื่อเสี่ยต้องสูญเงิน เพราะแก๊งค์คอลเซนเตอร์ หลอกเอา OTP
ภัยออนไลน์ เมื่อเสี่ยต้องสูญเงิน เพราะแก๊งค์คอลเซนเตอร์ หลอกเอา OTP

#แก๊งค์คอลเซนเตอร์ #OTP #หลอกลวงออนไลน์ เมื่อเสี่ยใหญ่ ถูกแก๊งค์คอลเซนเต...

อ่านต่อ... >

4 วิธีตรวจสอบเบื้องต้นว่า ใครโทรมาหาเรา
4 วิธีตรวจสอบเบื้องต้นว่า ใครโทรมาหาเรา

รู้ได้ไง ว่าใครโทรมา❓ 4 วิธี ตรวจสอบเบื้องต้น เช็คเบอร์โทรศัพท์ว่าเขา...

อ่านต่อ... >

พนันออนไลน์ ตำรวจไม่จับ เพราะเขาไม่รู้
พนันออนไลน์ ตำรวจไม่จับ เพราะเขาไม่รู้

#พนันออนไลน์ #บาคาร่า #คาสิโน ยืม กู้นอกระบบ ขาย และจำนำทรัพย์สิน คือ วิ...

อ่านต่อ... >

"เชื่อว่า"...หลายคนคงเคยได้รับแบบนี้!!!

#มาเป็นตับ เชื่อว่า หลายคนคงเคยได้รับแบบนี้    นี่คือ ตัวอย่าง #SMS #หลอกล...

อ่านต่อ... >

ภัยออนไลน์ เมื่อเสี่ยต้องสูญเงิน เพราะแก๊งค์คอลเซนเตอร์ หลอกเอา OTP
ภัยออนไลน์ เมื่อเสี่ยต้องสูญเงิน เพราะแก๊งค์คอลเซนเตอร์ หลอกเอา OTP

#แก๊งค์คอลเซนเตอร์ #OTP #หลอกลวงออนไลน์ เมื่อเสี่ยใหญ่ ถูกแก๊งค์คอลเซนเต...

อ่านต่อ... >

อีหยังว่ะ OTP !! บอกแม่ใหญ่ให้ระวัง ก่อนเงินในบัญชีจะหมดตัว
อีหยังว่ะ OTP !! บอกแม่ใหญ่ให้ระวัง ก่อนเงินในบัญชีจะหมดตัว

#otp #โกงออนไลน์ #คอลเซนเตอร์ OTP มันคืออะไร?   แชร์บอกคนที่คุณรัก ก่อนที่...

อ่านต่อ... >

เสร็จโจร! โดนโกงไอเทมในเกมส์ แจ้งความได้ไหม ต้องเตรียมอะไรให้ตำรวจบ้าง
เสร็จโจร! โดนโกงไอเทมในเกมส์ แจ้งความได้ไหม ต้องเตรียมอะไรให้ตำรวจบ้าง

เสร็จโจร! โดนโกงไอเทมในเกมส์ แจ้งความได้ไหม ต้องเตรียมอะไรให้ตำรวจบ้...

อ่านต่อ... >

เสร็จโจร! วิธีสังเกตุ โจรตีเนียน สร้างไลน์ปลอม เฟซปลอม หลอกโอนเงิน ยืมเงินเรา
เสร็จโจร! วิธีสังเกตุ โจรตีเนียน สร้างไลน์ปลอม เฟซปลอม หลอกโอนเงิน ยืมเงินเรา

เสร็จโจร! วิธีสังเกตุ โจรตีเนียน สร้างไลน์ปลอม เฟซปลอม หลอกโอนเงิน ยืม...

อ่านต่อ... >

เสร็จโจร! โอนเงินผิด ต้องคิดดีๆ และทำอะไรก่อนโอนคืน ไม่งั้นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการฟอกเงิน
เสร็จโจร! โอนเงินผิด ต้องคิดดีๆ และทำอะไรก่อนโอนคืน ไม่งั้นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการฟอกเงิน

เสร็จโจร! โอนเงินผิด ต้องคิดดีๆ และทำอะไรก่อนโอนคืน ไม่งั้นอาจตกเป็นเ...

อ่านต่อ... >

เสร็จโจร! ตั้งรหัสผ่านยังไง ปลอดภัย กี่เวบไซต์ กี่แอพ ก็จำได้
เสร็จโจร! ตั้งรหัสผ่านยังไง ปลอดภัย กี่เวบไซต์ กี่แอพ ก็จำได้

เสร็จโจร! ตั้งรหัสผ่านยังไง ปลอดภัย กี่เวบไซต์ กี่แอพ ก็จำได้ =========================...

อ่านต่อ... >

เสร็จโจร! ระวัง! หมอดูหลอกเอาเลขบัตรประชาชน หลอกเอาหลักท้ายๆ เหมือนได้ 13 ตัว เอ๊ะ ยังไง?
เสร็จโจร! ระวัง! หมอดูหลอกเอาเลขบัตรประชาชน หลอกเอาหลักท้ายๆ เหมือนได้ 13 ตัว เอ๊ะ ยังไง?

เสร็จโจร! ระวัง! หมอดูหลอกเอาเลขบัตรประชาชน หลอกเอาหลักท้ายๆ เหมือนได้...

อ่านต่อ... >

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ติดตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเ...

อ่านต่อ... >

คุณชายทลายโกง ตอน Romance Scam ตกหลุม รักออนไลน์
คุณชายทลายโกง ตอน Romance Scam ตกหลุม รักออนไลน์

  คุณชายทลายโกง ตอน Romance Scam ตกหลุม รักออนไลน์ ความรักครั้งนี้จะจริง หรือเ...

อ่านต่อ... >

สรุปต้นจนจบ #forex3D​ อภิมหาแชร์ลูกโซ่ 4หมื่นล้าน ใบเตย ดีเจแมน พิ้งกี้มีเอี่ยว?
สรุปต้นจนจบ #forex3D​ อภิมหาแชร์ลูกโซ่ 4หมื่นล้าน ใบเตย ดีเจแมน พิ้งกี้มีเอี่ยว?

สรุปต้นจนจบ #forex3D​ อภิมหาแชร์ลูกโซ่4หมื่นล้าน ใบเตย ดีเจแมน พิ้งกี้มีเอ...

อ่านต่อ... >

3 กระบวนยุทธ์ สกัด หยุด โจรออนไลน์ วิธีป้องกันเวบปลอม เฟซปลอม ไลน์ปลอม บนโลกออนไลน์
3 กระบวนยุทธ์ สกัด หยุด โจรออนไลน์ วิธีป้องกันเวบปลอม เฟซปลอม ไลน์ปลอม บนโลกออนไลน์

#ไลน์ปลอม​ #เวบไซต์ปลอม​ #เฟซบุ๊คปลอม​ เวบไซต์ แอพพลิเคชั่น แอคเคาน์ท ไล...

อ่านต่อ... >

ลงทุนหลักร้อย เตรียมรับเป็นล้าน จะมีอะไรง่ายกว่านี้ ชีวิตดี๊ดี
ลงทุนหลักร้อย เตรียมรับเป็นล้าน จะมีอะไรง่ายกว่านี้ ชีวิตดี๊ดี

เมื่อความรวยอาจถูกส่งตรงถึงมือถือคุณ แต่ความซวย ก็เกิดได้เหมือนกัน...

อ่านต่อ... >

ติ๊ก บิ๊ก บราเธอร์ เผยเห็นโลกใหม่ หลังถีบตัวเองพ้นวงการพนัน
ติ๊ก บิ๊ก บราเธอร์ เผยเห็นโลกใหม่ หลังถีบตัวเองพ้นวงการพนัน

#พนันออนไลน์ ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์ เธอมาเผยเรื่องราวที่นำไปสู่ชีวิตที่พั...

อ่านต่อ... >

  1. กิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๒ ทำสัญญาและเข้ามอบตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร (นสต.รุ่นที่ ๑๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๒ ทำสัญญาและเข้ามอบตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร (นสต.รุ่นที่ ๑๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๒ ทำสัญญาและเข้ามอบตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นั...

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๒ ฝึกยุทธวิธีตำรวจในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผู้เผชิญเหตุคนแรก (First Responder)
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๒ ฝึกยุทธวิธีตำรวจในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผู้เผชิญเหตุคนแรก (First Responder)

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๒ ฝึกยุทธวิธีตำรวจในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผู...

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑ ฝึกการยิงปืน Glock19 Gen3 (ขนาดกระสุน 9 mm)
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑ ฝึกการยิงปืน Glock19 Gen3 (ขนาดกระสุน 9 mm)

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑ ฝึกการยิงปืน Glock19 Gen3 (ขนาดกระสุน 9 mm)เป็นการฝึกยิง...

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๒ ทำการฝึกยุทธวิธีในหัวข้อการยิงปืนทางยุทธวิธี
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๒ ทำการฝึกยุทธวิธีในหัวข้อการยิงปืนทางยุทธวิธี

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๒ ทำการฝึกยุทธวิธีในหัวข้อการยิงปืนทางยุทธว...

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑ ทำการฝึกการตั้งจุดสกัดจุดตรวจยานพาหนะ (V.S.O.C.)
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑ ทำการฝึกการตั้งจุดสกัดจุดตรวจยานพาหนะ (V.S.O.C.)

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑ ทำการฝึกการตั้งจุดสกัดจุดตรวจยานพาหนะ (V.S.O.C.) ...

อ่านต่อ... >

นสต.รุ่นที่ ๑๑ ทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ โดยฝึกทบทวนท่า ติดดาบ ปลดดาบ
นสต.รุ่นที่ ๑๑ ทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ โดยฝึกทบทวนท่า ติดดาบ ปลดดาบ

นสต.รุ่นที่ ๑๑ ทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ โดยฝึกทบทวนท่า ติดดาบ ปลดดาบ วันที่ ๒๙ ธันวาค...

อ่านต่อ... >

นสต.รุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑-๓ ได้ทำการฝึกปรับพื้นฐาน ก่อนทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ
นสต.รุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑-๓ ได้ทำการฝึกปรับพื้นฐาน ก่อนทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

นสต.รุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑-๓ ได้ทำการฝึกปรับพื้นฐาน ก่อนทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ วัน...

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ (งบประมาณปี๒๕๖๓) เดินทางไป “กิจกรรมเสริมหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์”
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ (งบประมาณปี๒๕๖๓) เดินทางไป “กิจกรรมเสริมหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์”

  นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ (งบประมาณปี ๒๕๖๓) เดินทางไป “กิจกรรมเสริมหลักสูตรศาสนิกส...

อ่านต่อ... >

นสต.รุ่นที่ ๑๑ (งบประมาณ๒๕๖๓) ฝึกภาคบูรณาการ ๘ รายวิชา
นสต.รุ่นที่ ๑๑ (งบประมาณ๒๕๖๓) ฝึกภาคบูรณาการ ๘ รายวิชา

  นสต.รุ่นที่๑๑ (งบประมาณ๒๕๖๓) ฝึกภาคบูรณาการ ๘ รายวิชา วันที่ ๑๗ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓     ...

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กทม. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กทม. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย ก...

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๐ ดำเนินกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ๓ ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๐ ดำเนินกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ๓ ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๐ ดำเนินกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ๓ ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ต...

อ่านต่อ... >

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นครบาล ๘๙
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นครบาล ๘๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น.  พ.ต.อ.วิศิษฐ  ชำนาญไพร รอง ผบก.ฝรก. เป็นเกียรติเป...

อ่านต่อ... >

ร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๒ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ เข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่อง...

อ่านต่อ... >

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอังคาร ที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๒ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๙ บก.ฝรก. จำนวน ๑๐๐...

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตร กอป.
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตร กอป.

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้ารับการฝึกอาบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าร...

อ่านต่อ... >

การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานตำรวจ กลักสูตร สว.๒๐๗
การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานตำรวจ กลักสูตร สว.๒๐๗

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะอาจารย์ ครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นท...

อ่านต่อ... >

กิจกรรมแนะนำสถานที่ หลักสูตร กอป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กิจกรรมแนะนำสถานที่ หลักสูตร กอป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะครูฝึกฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก. และหลักสูตรการฝึ...

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗  ร่วมแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ ณ ส...

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หลักสูตร กดต.๘
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หลักสูตร กดต.๘

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ หลักสูตร กดต. รุ่นที่ ๘ ร่วมแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามก...

อ่านต่อ... >

กีฬาสี เชื่อมความสามัคคี หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗
กีฬาสี เชื่อมความสามัคคี หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๙  ร่วมแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ...

อ่านต่อ... >

พิธีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิ...

อ่านต่อ... >

รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม นสต. ๖๑
รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม นสต. ๖๑

รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมและทำสัญญาค้ำประกันนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖...

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สว.165
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สว.165

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภ...

อ่านต่อ... >

กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑
กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑

กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก. ...

อ่านต่อ... >

โครงการมอบไออุ่นสู้ภัยหนาว
โครงการมอบไออุ่นสู้ภัยหนาว

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ จัดโครงการมอบไออุ่น สู้ภัยหนาว ให้กับโรงเรียนบ้าน...

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตร กดต. รุ่น ๗

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "สกบ.๓๗ กง.๓๕"

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗ และหลักสูตรการเงินง...

อ่านต่อ... >

กีฬาสี
กีฬาสี "นสต.๘๘ เกมส์"

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "นสต.๘๘ เกมส์"

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนนายสิบตำรวจร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

     โครงการจิตอาสา นสต. สัมผัสชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดน...

อ่านต่อ... >

ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ฯ
ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ฯ

     ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ  ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศ...

อ่านต่อ... >

กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี ๖๐
กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี ๖๐

     กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ...

อ่านต่อ... >

  1. ข่าวอื่นๆ
ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก...
ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก...

ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดสาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

อ่านต่อ... >

ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก...
ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก...

ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.และนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน   ณ ศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล   วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.    

อ่านต่อ... >

ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก...
ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก...

ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดหทัยนเรศวร์

อ่านต่อ... >

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ...
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ...

 พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อาจารย์ สบ.๕ กอจ. บก.ฝรก.และ พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์ ผกก.ฝอ.บก.ฝรก.พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ บช.ศ. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ... >

กิจกรรม
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. และ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น ๙ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คูคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คลองสหกรณ์เล่ียบถนน หมู่ที่ ๘ ต.คอลงโยง อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

อ่านต่อ... >

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการตำารวจกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง และนักเรียนนายสิบตำรวจ เข้าร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง บำเพ็ญพระราชกุศลพิธีเวียนเทียน ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เพื่อร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา   

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ...
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ...

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กลุ่มงานอาจารย์  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา  เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ลานฝึก กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

มูลนิธิ Hanns Seidel เยี่ยมชม ...
มูลนิธิ Hanns Seidel เยี่ยมชม ...

วัน พุธ ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๒  พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก.  ร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก มูลนิธิ Hanns Seidel ประเทศไทย ที่มาเยี่ยมชมการฝึกของนักเรียนนายสิบตำรวจ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บังคับบัญชา และนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๔ สภากาชาดไทย ราชบุรี ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารเรียนรวม กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล โดยมีกำลังพลนักศึกษาหลักสูตรสารวัตร และนักเรียนนายสิบ ตลอดจนข้าราชการ ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมบริจาคโลหิต  ผู้บริจาคโลหิต ๑๘๓ ราย จำนวน  ๑๖๒ ยูนิต 

อ่านต่อ... >

กิจกรรมเนื่องในวันมา...
กิจกรรมเนื่องในวันมา...

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก. และนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๙ ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธมณฑล  และเวียนเทียนที่วัดสาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

อ่านต่อ... >

กิจกรรมวันเด็กแห่งชา...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชา...

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กระทรวงศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกิจกรรมแจกของรางวัล และแสดงอุปกรณ์ช่วยฝึก (หุ่น RED MAN)

อ่านต่อ... >

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏ...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏ...

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ข้าราชการตำรวจสังกัด บช.ศ.เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก. และได้จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน บช.

อ่านต่อ... >

ทำบุญเนื่องในวันขึ้น...
ทำบุญเนื่องในวันขึ้น...

พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๙ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๒

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพทางร่าง...
ทดสอบสมรรถภาพทางร่าง...

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.ฝรก. ทดสอบมรรถภาพทางร่างกายโดยพร้อมเพียง

อ่านต่อ... >

โครงการบริจาคโลหิต เ...
โครงการบริจาคโลหิต เ...

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้รับการอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๙ , หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ๙ ณ ห้อง ๓๐๓ บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

รับการตรวจราชการจากส...
รับการตรวจราชการจากส...

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร. และคณะ ได้ตรวจราชการประจำปี ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง โดยมี พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗  หลักสุตรชัยยะขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจและหลักสูตรการรักษาความาปลอดภัย 

อ่านต่อ... >

ผู้อำนวยการสถาบันฝึก...
ผู้อำนวยการสถาบันฝึก...

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสถาบันอบรมตำรวจกลาง  สาธารณรัฐเกาหลีและคณะ เข้าเยี่ยมชมและดูงาน  กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กิจกรรมการบริจาคโลหิ...
กิจกรรมการบริจาคโลหิ...

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล และกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๓ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  โดยมีข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต

อ่านต่อ... >

รับการตรวจการประเมิน...
รับการตรวจการประเมิน...

รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

อ่านต่อ... >

การทดสอบสมรรถภาพทางก...
การทดสอบสมรรถภาพทางก...

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของข้าราชการตำรวจในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๑ 

อ่านต่อ... >

ตรวจราชการประจำปี ๒๕...
ตรวจราชการประจำปี ๒๕...

รับการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

มอบของขวัญสมทบการจัด...
มอบของขวัญสมทบการจัด...

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ผบก.ฝรก., รองผบก.ฝรก.และข้าราชการตำรวจในสังกัด มอบของขวัญสมทบการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับมูลนิธิเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา และเทศบาลตำบลคลองโยง

อ่านต่อ... >

ทำบุญเนื่องในวันขึ้น...
ทำบุญเนื่องในวันขึ้น...

ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก. และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

กีฬาภายในสานความสัมพ...
กีฬาภายในสานความสัมพ...

กีฬาภายในสานความสัมพันธ์ บช.ศ. ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

โครงการสัมมนาการบริห...
โครงการสัมมนาการบริห...

ข้าราชการในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมโครงการสัมมนาการบริหารจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบ้ติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >