http://sch.edupol.org/images/slide/1.1.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/1.2.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/1.3.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/1.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/2.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/3.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/4.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/5.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/6.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/7.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/8.1.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/8.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/9.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/10.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/11.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/12.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/13.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/14.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/19.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/20.JPG
  1. ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และม...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่น ๗
พิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่น ๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.ต.ต.สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิ...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์  ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕
พิธีเปิดหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สารว...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร กดต.รุ่น ๗
พิธีเปิดหลักสูตร กดต.รุ่น ๗

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร
พิธีเปิดหลักสูตร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. ...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 100
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 100

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน

  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ต...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงินงบประมาณ ฯ
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงินงบประมาณ ฯ

     วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ...

อ่านต่อ... >

พิธีส่งมอบตำแหน่ง
พิธีส่งมอบตำแหน่ง

        วันที่ ๒ ตุลาคม ๑๕๖๐ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง ผบก.ฝรก. ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ...

อ่านต่อ... >

  1. กิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม นสต. ๖๑
รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม นสต. ๖๑

รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมและทำสัญญาค้ำประกันนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สว.165
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สว.165

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑
กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑

กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

โครงการมอบไออุ่นสู้ภัยหนาว
โครงการมอบไออุ่นสู้ภัยหนาว

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ จัดโครงการมอบไออุ่น สู้ภัยหนาว ให้กับโรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตร กดต. รุ่น ๗

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "สกบ.๓๗ กง.๓๕"

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗ และหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

กีฬาสี
กีฬาสี "นสต.๘๘ เกมส์"

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "นสต.๘๘ เกมส์"

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนนายสิบตำรวจร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

     โครงการจิตอาสา นสต. สัมผัสชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ... >

ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ฯ
ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ฯ

     ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ  ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ... >

กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี ๖๐
กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี ๖๐

     กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ... >

  1. ข่าวอื่นๆ
รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

อ่านต่อ... >

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของข้าราชการตำรวจในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๑ 

อ่านต่อ... >

ตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๐
ตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๐

รับการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

มอบของขวัญสมทบการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
มอบของขวัญสมทบการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ผบก.ฝรก., รองผบก.ฝรก.และข้าราชการตำรวจในสังกัด มอบของขวัญสมทบการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับมูลนิธิเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา และเทศบาลตำบลคลองโยง

อ่านต่อ... >

ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก. และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

กีฬาภายในสานความสัมพันธ์ บช.ศ.
กีฬาภายในสานความสัมพันธ์ บช.ศ.

กีฬาภายในสานความสัมพันธ์ บช.ศ. ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

โครงการสัมมนาการบริหารจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการป...
โครงการสัมมนาการบริหารจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการป...

ข้าราชการในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมโครงการสัมมนาการบริหารจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบ้ติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >