พิธิรับ - มอบหน้าที่ และมอบธงประจำหน่วย บก.ฝรก.

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ บก.ฝรก.

พล.ต.ท. อภิรัต  นิยมการ ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานพิธีสวนสนามอำลาสถาบัน พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร หลักสูตรป้องกันปราบปราม หลักสูตรสืบสวน และหลักสูตรงานธุรการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.