วันที่ 15 มี.ค.65 เวลา 13.00 น.

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาพิรัตน์ รอง ผบช.ศ.

พร้อมด้วย พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป. และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ได้เดินทางมาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ บก.ฝรก. จว.นครปฐม

วันที่ 10 มี.ค.2565 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์รอง ผบช.ศ

ได้รับมอบหมาย จาก ผบช.ศ. ให้เป็นผู้แทน ในการเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก “กดต.” รุ่นที่ 11
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. จว.นครปฐม

วันที่ 4 มี.ค.65 เวลา 10.30 น.
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์

รอง ผบช.ศ./หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2564 ของ บช.ศ.(ฝรก.)
และตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เป็นประธาน ในการสรุปผลการตรวจราชการ ของคณะผู้ตรวจราชการฯ

ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารเรียน บก.​ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม