วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์  คล้ายคลึง บรรยายหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 107

ณ ห้อง 301 อาคาร บก.ฝรก.

วันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 10.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.ร่วมกับ น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี  นายอำเภอพุทธมณฑล

ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3

และร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มารับการฉีดวัคซีนฯ

ณ มหามกุฎราชวิทยาลัย

วันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 08.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.พร้อมข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ  บริเวณโถงด้านหน้า อาคาร บก.ฝรก.