พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

 พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๓๐๓ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก.