พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์  ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและพิธีสวนสนามอำลาสถาบันของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕

ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึง ยศ ร.ต.อ. (กดต.) รุ่นที่ ๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.