วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.ต.ต.สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่นที่ ๗ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์  ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและพิธีสวนสนามอำลาสถาบันของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕

ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑