วันนี้ 3 พ.ย.2564 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. ตรวจเยี่ยมสนามยิงปืน บก.ฝรก.

เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสนามยิงปืน ให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย สำหรับใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก.

ณ สนามยิงปืน บก.ฝรก.

วันที่ 2 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยมโครงการบริจาคโลหิตของข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื่องจากในปัจจุบันสภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก ผบก.ฝรก.
จึงมีความห่วงใยและเร่งประสานงานหน่วยบริจาคโลหิตเพื่อให้เข้ามารับการบริจาคโลหิตจากข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.40 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. รับมอบหมวกกันน็อคจาก คุณวรพจน์ กุลวราพร ประธานกรรมการ บริษัท ย่งเซ่งฮงอุตสาหกรรม จำกัด

เพื่อใช้สำหรับการฝึกหัดขับขี่รถจักรยานยนต์ ของ นสต. และแจกให้ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.
สวมใส่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการเคารพกฎจราจร

ณ บริษัท ย่งเซ่งฮงอุตสาหกรรม จำกัด